NASCIENNA I NABECZKOWA
POMPA DOZUJACA
SERIA DLX i DLXB

Parametry :

Pompy dozujące DLX DLXB

Pompy dozujące DLX DLXB

- zgodne z normami europejskimi E CE
- posiada atest higieniczny
- klasa bezpieczeństwa IP65
- pompy stojące i wiszące
- dopuszczalna temperatura otocznia 45°C
- wyjście na czujnik poziomu z zabezpieczeniem przed sucho – biegiem
- w komplecie: wężyki smok ssawny, punkt wtrysku
- napięcie zasilanie: 230V/50Hz

Materiały użyte do wykonania elementów roboczych:

- membrana: PTFE ( teflon )
- głowica: PP ( na zamówienie PVC, AISI 316, PTFE, PVDF.
- zaworki smoczkowe : Viton ( na zamówienie Dutral; NBR )
- inżektor wtryskowy: Viton ( na zamówienie Dutral; NBR )
- oring: Viton (na zamówienie Dutral; NBR )
- smok ssawny: Viton ( na zamówienie Dutral; NBR )
- zawór stopowy/Złączka filtracyjna: PP ( na zamówienie AISI 316; PTFE )
- króciec ssący/odpowietrznik: PVC
- króciec tłoczny: PE

Panel
Panel
Sterownik proporcjonalny umożliwiający zmianę wydajności poprzez zmianę Częstotliwości impulsów. Zakres regulacji 0÷100% i 0÷20% (dwie skale). Możliwość załączania i wyłączania pompy zewnętrznym stykiem lub czujnikiem poziomu.
Panel elektroniki pompy:
przycisk zatrzymania STOP
przycisk zmiany częstotliwości 20% lub 100%
przycisk uruchamiania START
?zielony? kontrolka ustawień 100%
?zielony? kontrolka ustawień 20%
?czerwony? pulsująca kontrolka wtrysku
?zielony?  pompa dozuje ; ?czerwony?  pompa nie dozuje
skala ustawienia procentowego pracy pompy
Panel
Panel
Sterownik proporcjonalny umożliwiający zmianę wydajności poprzez zmianę Częstotliwości impulsów. STD  ręczne ustawienie przepływu: stały przepływ przy stałym trybie pracy. Zakres ustawień od 1 do 100 % przepływu. HRS  regulacja przepływu [l/h] poprzez zmianę ustawień ciśnienia. Możliwość załączania i wyłączania pompy zewnętrznym stykiem lub czujnikiem poziomu.
Panel elektroniki pompy:

1. Przycisk zwiększania wartości ustawień
2. Przycisk startu i zatrzymania
3. Przycisk zmniejszania wartości ustawień
4. ?Żółty? czujnik alarmu przepływu/ustawienia HRS
5. ?Zielony? tryb HRS / maksymalna dopuszczalna różnica impulsów
6. ?Zielony? standardowy czujnik impulsów
7. ?Czerwony? pulsująca kontrolka wtrysku
8. ZiIelony? pompa dozuje – ?czerwony? pompa nie dozuje
9. Wyświetlacz
10. Przycisk wyboru funkcji

Panel
Panel
Sterownik z pomiarem wartości pH za pomocą dołączonej elektrody. Wyświetlanie wartości mierzonej. Płynna nastawa wartości zadanej. Dozowanie z nastawioną wydajnością do osiągnięcia wartości zadanej. Wybór trybu ALK/ACID. Wyjście sygnału 4÷20mA (niektóre modele). Zakres pomiarowy pH 0÷14. Ręczna kompensacja temperatury.
Panel elektroniki pompy:

1. przycisk zwiększania wartości ustawień
2. przycisk kalibracji
3. przycisk zmniejszania wartości ustawień
4. ?czerwony? kontrolka kalibracji bufora
5. ?czerwona? kontrolka zerowania miernika
6. ?żółty? sygnalizacja niskiego poziomu cieczy – alarm
7. ?czerwony? pulsująca kontrolka wtrysku
8. ?zielony?  pompa dozuje ; ?czerwony?  pompa nie dozuje
9. wyświetlacz
10. przycisk akceptacji parametrów
11. Przycisk wyboru funkcji

Panel
Panel
Sterownik umożliwiający pracę proporcjonalną ( jak MA) i sterowanie wodomierzem kontaktowym. Funkcje 1 x n (mnożenie impulsów), 1xn/M ( mnożenie z pamięcią ) i 1/N ( dzielenie impulsów)
Panel elektroniki pompy:

1. Przycisk zwiększania wartości ustawień
2. Przycisk startu i zatrzymania
3. Przycisk zmniejszania wartości ustawień
4. ?Zielony? tryb 1/N/przepływ
5. ?Zielony? tryb 1x N(M) / w przepływie/ maksymalna
dopuszczalna różnica impulsów
6. ?Zielony? tryb 1x N/praca ręczna/częstotliwość 1-100%
7. ?Czerwony? pulsująca kontrolka wtrysku
8. ?Zielony? pompa dozuje – ?czerwona? pompa nie dozuje
9. Wyświetlacz
10. Przycisk wyboru funkcji

Panel
Panel
Sterownik z pomiarem potencjału Redox za pomocą dołączonej elektrody. Wyświetlanie wartości mierzonej. Płynna nastawa wartości zadanej. Dozowanie z nastawioną wydajnością do osiągnięcia wartości zadanej. Wybór trybu RED/OXI. Wyjście sygnału 4÷20 mA ( niektóre modele ).Zakres pomiarowy ?1400 mV
Panel elektroniki pompy:

1.Panel zwiększania wartości ustawień
2. Przycisk kalibracji
3. Przycisk zmniejszania wartości ustawień
4. ?Czerwony? kontrolka kalibracji bufora
5. ?Żółty? sygnalizacja niskiego poziomu cieczy – alarm
6. ?Czerwony? pulsująca kontrolka wtrysku
7. ?Zielony? pompa dozuje – ?czerwony? pompa nie dozuje
8. Wyświetlacz
9. Przycisk akceptacji parametrów
10. Przycisk wyboru funkcji

Panel
Panel
Sterownik z pomiarem przewodności cieczy za pomocą dołączonej elektrody. Wyświetlanie wartości mierzonej. Płynna nastawa wartości zadanej. Dozowanie z nastawioną wydajnością do osiągnięcia wartości zadanej. Zakres pomiarowy 0÷10 mS (100 mS)
Panel elektroniki pompy:

1. Przycisk zwiększania wartości ustawień
2. Przycisk kalibracji
3. Przycisk zmniejszania wartości ustawień
4. ?Czerwony? kontrolka kalibracji bufora
5. ?Czerwona? kontrolka zerowania miernika
6. ?Żółty? sygnalizacja niskiego poziomu cieczy – alarm
7. ?Czerwony? pulsująca kontrolka wtrysku
8. ?Zielony? pompa dozuje – ?czerwony? pompa nie dozuje
9. Wyświetlacz
10. Przycisk akceptacji parametrów
11. Przycisk wyboru funkcji

Panel

Panel

Sterownik umożliwiający pracę proporcjonalną z wyjściowego sygnału mA w zakresie 0  20 mA
Panel elektroniki pompy:

1. ?Zielony? sygnalizacja ustalonego punktu SET 2/ STOP
2. ?Zielony? sygnalizacja funkcji ręcznej
3. Przycisk zmniejszania wartości
4. ?Zielony? sygnalizacja impulsu funkcji ręcznej
5. Przycisk zmiany funkcji (mA/manual)
6. ?Zielony? sygnalizacja impulsu funkcji mA
7. ?Żółty? sygnalizacja niskiego poziomu cieczy – alarm
8. ?Czerwony? sygnalizacja wtrysku cieczy
9. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny wartości impulsów
10. Przycisk zwiększania wartości
11. Przycisk akceptowania zmian ENTER
12. ?Zielony? sygnalizacja funkcji meter
13. ?Zielony? sygnalizacja ustalonego punktu SET 1/STOP
14. Przycisk wyboru funkcji

Dane techniczne

Dane techniczne

Szczegółowe dane

Szczegółowe dane

Do zakupu pomp dozujących i innych produktów do uzdatniania wody, zapraszamy na naszą stronę – proekojp.pl – oczyszczanie wody.

Tags Tags:
Categories: pompy dozujące, uzdatnianie wody
Posted By: admin


E-mailPermalinkComments Off

KARTA CHARAKTERYSTYKI

LAMP ULTRAFIOLETOWYCH

Wody naturalne zawierające bakterie i wirusy powinny być podane dezynfekcji. Proces ten jest niezbędny w cyklu produkcyjnym w przemyśle spożywczym, mięsnym, piwowarskim, w rozlewniach napojów a także przy obróbce owoców i warzyw. Dezynfekcja jest niezbędna na terenie basenów kąpielowych, w uzdrowiskach i sanatoriach, w obiegu chłodniczym.

Dezynfekcję wody należy przeprowadzić w takim stopniu, aby użyta woda pozbawiona była substancji chorobotwórczych.

Jednym ze skutecznych sposobów jest zastosowanie lamp UV.
Parametry, które należy uwzględnić przy doborze urządzenia UV:

* przepływ wody w m3/h

* przejrzystość mechaniczną wody

* temperaturę i ciśnienie wody

* wymaganą skuteczność dezynfekcyjną w zależności od zastosowań ? dawka UV

* ilość wolnego miejsca do montażu

* dopuszczalny spadek ciśnienia na urządzeniu

Możemy Państwu zaproponować lampy firmy R-CAN o przepływach od 0,12m3/h do 22,8 m3/h

Dane techniczne lampy UV

Dane techniczne lampy UV

*   opcjonalne
** wymiary szacunkowe

Typ membrany          cienkowarstwowa poliamidowa
min. ciśnienie pracy    20 psi (0,14 MPa)
max. prędkość liniowa    400 m/h
zakres pH pracy     6,5 do 9,5
max. temperatura pracy    300C
max. mętność    3 mg/dm3

max. barwa    5 mgPt/dm3
min. twardość ogólna    400 ppm@300C
max. twardość ogólna    600 ppm@200C
max. zasadowość     8 mval/l

Tags Tags:
Categories: dezynfekcja wody, uzdatnianie wody
Posted By: admin


E-mailPermalinkComments Off

NA BECZKOWA
POMPA DOZUJACA
SERIA PB

Parametry :

Pompy dozujące

Pompy dozujące

- zgodne z normami europejskimi E CE
- posiada atest higieniczny
- klasa bezpieczeństwa IP65
- pompy stojące i wiszące
- dopuszczalna temperatura otocznia 45°C
- wyjście na czujnik poziomu z zabezpieczeniem przed sucho – biegiem
- w komplecie: wężyki smok ssawny, punkt wtrysku
- napięcie zasilanie: 230V/50Hz

Materiały użyte do wykonania elementów roboczych:

- membrana: PTFE ( teflon )
- głowica: PP ( na zamówienie PVC, AISI 316, PTFE, PVDF.
- zaworki smoczkowe : Viton ( na zamówienie Dutral; NBR )
- inżektor wtryskowy: Viton ( na zamówienie Dutral; NBR )
- oring: Viton (na zamówienie Dutral; NBR )
- smok ssawny: Viton ( na zamówienie Dutral; NBR )
- zawór stopowy/Złączka filtracyjna: PP ( na zamówienie AISI 316; PTFE )
- króciec ssący/odpowietrznik: PVC
- króciec tłoczny: PE

Panel

Panel

Sterownik proporcjonalny umożliwiający zmianę wydajności poprzez zmianę Częstotliwości impulsów. Zakres regulacji 0÷100% i 0÷20% (dwie skale). Możliwość załączania i wyłączania pompy zewnętrznym stykiem lub czujnikiem poziomu
Panel elektroniki pompy:

1 – włącznik z lampką (załączona – lampka zielona)
2 – sygnalizacja niskiego poziomu (dioda żółta)
3 – sygnalizacja dozowania (dioda czerwona)
4 – skala regulacji 0 ÷ 20%
5 – przełącznik skali regulacji
6 – skala regulacji 0 ÷ 100%
7 – potencjometr regulacji częstotliwości skoków tłoka

Pompa

Pompa PB-MA

Panel

Panel

Sterownik proporcjonalny umożliwiający zmianę wydajności poprzez zmianę Częstotliwości impulsów.  Ręczne ustawienie przepływu: stały przepływ przy stałym trybie pracy. Zakres ustawień od 1 do 100 % przepływu.  Przepływ sterowany z wodomierza kontaktowego. Gniazdo czujnika poziomu.
Panel elektroniki pompy:

1 – włącznik z lampką (załączona – lampka zielona)
2 – sygnalizacja niskiego poziomu (dioda żółta)
3 – sygnalizacja dozowania (dioda czerwona)
4 – praca z wodomierzem sygnalizowana diodą
5 – przełącznik praca ręczna/praca z wodomierzem
6 – praca ręczna sygnalizowana diodą
7 – nastawa częstotliwości dla pracy ręcznej

Pompa PB-F

Pompa PB-F

Panel

Panel

Sterownik umoliwiajacy prace proporcjonalna
( jak MA) i sterowanie wodomierzem kontaktowym.
Funkcje 1 x n (mnoenie impulsów), 1xn/M
( mnoenie z pamiecia ) i 1/N ( dzielenie impulsów)
Panel elektroniki pompy:

1 ? włacznik z lampka (załaczone ? lampka zielona)
2 ? sygnalizacja niskiego poziomu (dioda ółta)
3 ? sygnalizacja dozowania (dioda czerwona)
4 ? praca z wodomierzem sygnalizowana dioda
5 ? nastawa czestotliwosci
6 ? wybór trybu pracy

Pompa PB-VFT

Pompa PB-VFT

Panel

Panel

Sterownik z pomiarem wartosci pH za pomoca
dołaczonej elektrody. Wyswietlanie wartosci mierzonej.
Płynna nastawa wartosci zadanej. Dozowanie z
nastawiona wydajnoscia do osiagniecia wartosci
zadanej. Wybór trybu ALK/ACID. Wyjscie sygnału
4÷20mA (niektóre modele). Zakres pomiarowy pH
0÷14. Reczna kompensacja temperatury.
Panel elektroniki pompy:

1. włacznik z lampka (załaczone ? lampka zielona)
2. ?Żółty? kontrolka suchobiegu
3. ?czerwony? pulsujaca kontrolka wtrysku
4. regulacja czestotliwosci pracy
5. przełacznik pracy ALK – ACID
6. ?zielony? kontrolka wartosci zadanej ACID
7. ?zielony? kontrolka wartosci zadanej ALK
8. kalibracja wartosci bufora
9. kalibracja wartosci zero
10. wyswietlacz
11. regulacja kompensacji temperatury
12. regulacja wartosci zadanej SET

Pompa PB-PH

Pompa PB-PH

Panel

Panel

Sterownik z pomiarem potencjału Redox za pomoca
dołaczonej elektrody. Wyswietlanie wartosci
mierzonej. Płynna nastawa wartosci zadanej.
Dozowanie z nastawiona wydajnoscia do osiagniecia
wartosci zadanej. Wybór trybu RED/OXI. Wyjscie
sygnału 4÷20 mA ( niektóre modele ).Zakres
pomiarowy ?1400 mV
Panel elektroniki pompy:
1. włacznik z lampka (załaczone ? lampka zielona)
2. ?Żółty? kontrolka suchobiegu
3. ?czerwony? pulsujaca kontrolka wtrysku
4. regulacja czestotliwosci pracy
5. przełacznik pracy ALK – ACID
6. ?zielony? kontrolka wartosci zadanej ACID
7. ?zielony? kontrolka wartosci zadanej ALK
8. kalibracja wartosci bufora
9. kalibracja wartosci zero
10. wyswietlacz
11. regulacja wartosci zadanej SET
12. przełacznik wyboru funkcji

Pompa PB-RX

Pompa PB-RX

Panel

Panel

Sterownik umoliwiajacy prace proporcjonalna
z wyjsciowego sygnału mA w zakresie 0 ? 20 mA
Panel elektroniki pompy:
1. włacznik z lampka (załaczone ? lampka zielona)
2. ?Żółty? kontrolka suchobiegu
3. ?czerwony? pulsujaca kontrolka wtrysku
4. przełacznik wyboru funkcji
5. ?zielony? kontrolki wyboru funkcji
6. przyciski zmiany wartosci ?+ i ??
7. ?zielony? kontrolka wartosci zadanej mA
8. przycisk wyboru funkcji
9. ?zielony? kontrolka wartosci zadanej skoku
10. wyswietlacz
11. zerowanie wartosci

Pompa PB-CC

Pompa PB-CC

Szczegółowe dane

Do zakupu pomp dozujących i innych produktów do uzdatniania wody, zapraszamy na naszą stronę – proekojp.pl – uzdatnianie wody.

Tags Tags:
Categories: pompy dozujące, uzdatnianie wody
Posted By: admin


E-mailPermalinkComments Off

Procesy membranowe – odwrócona osmoza

W ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny rozwój procesów membranowych. Są to techniki pozwalające na oddzielenie cząsteczek zanieczyszczeń od cząsteczek wody na poziomie molekularnym lub jonowym.
Charakterystyka procesów membranowych.

W ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny rozwój procesów membranowych. Są to techniki pozwalające na oddzielenie cząsteczek zanieczyszczeń od cząsteczek wody na poziomie molekularnym lub jonowym. Procesy te nie wymagają używania chemikaliów raz nie powodują transformacji zanieczyszczeń. Wszystko to wpływa na rosnące nimi zainteresowanie w dobie dbania o przyrodę i ekologie.

O sukcesie w oczyszczaniu wody decyduje membrana. Jest to cienka przegroda pozwalająca na selektywny przepływ cząsteczek. Membrany mogą być wytwarzane zarówno z syntetycznych jak i naturalnych materiałów np. trioctan celulozy, poliamidy, polisulfon. Powinny się one charakteryzować: dużą wydajnością hydrauliczną, właściwościami separacyjnymi oraz odpornością na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne. Bardzo ważną cechą membran jest „graniczna rozdzielczość”- wskazuje ona rozmiar cząstek jonowych i innych zatrzymywanych przez membranę. Technika pozwoliła na wytworzenie membran, które zapewniają usunięcie z wody substancji i masie cząsteczkowej ł100, a więc większości syntetycznych związków organicznych. Takie przegrody stosowane są najczęściej w systemach odwróconej osmozy.

Odwrócona osmoza

Jest to proces służący do wydzielenia z wody substancji rozpuszczonej o małej masie cząsteczkowej. Podstawą całej koncepcji jest zjawisko osmozy, które polega na dyfuzji rozpuszczalnika czyli wody przez błonę półprzepuszczalna, tzn. przepuszczalną dla rozpuszczalnika ale nieprzepuszczalną dla substancji rozpuszczonych. Siłą napędową w odwróconej osmozie jest różnica ciśnień.

W procesie tym stosuje się tzw. moduły membranowe, zawierające odpowiednią ilość membran zapewniających dużą powierzchnie rozdziału. Jeśli zależy nam na zwiększeniu wydajności całej instalacji można zastosować równoległe połączenie modułów.

Ważne jest aby woda przed procesem odwróconej osmozy woda była wstępnie oczyszczona, aby na membranach nie osadzały się trudno rozpuszczalne sole. Zaleca się aby instalacja odwróconej osmozy była eksploatowana ciągle. Jeżeli jest uruchamiana okresowo, w czasie spoczynku powinna być załączana przynajmniej raz w ciągu doby na 30 minut. Inaczej membrany będą wymagały dezynfekcji. Należy też pamiętać o urządzeniach do czyszczenia membran.
odwrocona osmoza

Zastosowanie odwróconej osmozy:

· Odsalanie wód morskich
· Demineralizacja wody zasilającej kotły parowe
· Oczyszczanie wody potrzebnej w niektórych gałęzi przemysłu np. farmaceutycznym, energetyce jądrowej.
· Uzdatnianie wody do picia

Jeśli poszukujesz nowoczesnych rozwiązań do oczyszczania wody zapraszamy na stronę internetową: www.proekojp.pl – uzdatnianie wody.

Tags Tags: , ,
Categories: uzdatnianie wody
Posted By: admin


E-mailPermalinkComments Off

Sklep internetowy jako Młodzi na rynku pracy HR News - nowa odsłona Zielony azyl Blog Pozycjonowanie i Wszystko o gadżetach Apartament Agatka - Zakłady Bukmacherskie Gdzie spędzić sylwestra? Największy serwis mapa
\/ More Options ...
Change Theme...
 • Role »
 • Posts »
 • Comments »
Change Theme...
 • VoidVoid (Default)
 • LifeLife
 • EarthEarth
 • WindWind
 • WaterWater
 • FireFire
 • LiteLightweight
 • No Child Pages...